Det här är JAG - About Me
Började blogga för att hålla kontakten med nära och kära under de år vi bodde i USA. Vad vi gjorde där och visa foton som jag tog. Det blev en liten dagbok om våra vardagshändelser. Den bloggen var på expressen (2005-06) där krånglade det hela tiden så den stängde jag ned och startade upp här istället 2007-05-05. Allt detta kan man läsa om under taggen "vardagsliv i USA".
Ursprungligen kommer jag från
"Ack, Värmland Du sköna" vilket jag är stolt över, för cirka 35 år sedan packade jag ihop mina prylar, och styrde kosan mot Göteborg där min stora kärlek bodde och här har jag blivit kvar med den samme
Nedan kan man läsa lite annat om mig ...
här skriver jag om allt mellan tumme och pekfingret,
Everything between my thumb and forefinger,
Skytt i sina bästa år, 
Skjuter skarpt med ord ibland,
Lagom rund, Otroligt pratsjuk,
Som gillar det mesta här i livet,
Jag älskar trädgården  som kommer före allt annat,
Kallar mig trädgårdsnörd,
Naturpromenader, Fotografering, Träning, 
Ibland lite gnällig, men vem är inte det,
Vetgirig, Saknar självkritik, 
Everything soft fore my ears - allt som är mjukt för örat, örongodis,
Läser det mesta, allt som är skrivet ...
Missing my life in Pennsylvania, USA
I ..ღ  Gothenburg, Sweden ...

I started blogging to keep in touch with loved ones over the years we lived in the U.S. What we did there and show the photos I took. It was a little diary of our daily events. The blog was on the Express (2005-06), struggled the whole time so I shut it down and started up here instead 2007-05-05. All this can be read under the tag "daily life in the United States".
Originally I come from "Oh, Värmland Brave" which I am proud of, for about 35 years ago, I packed up my stuff, and headed for Gothenburg, where my great love living here and I have stayed with the same man
Below you can read some more about me ...
Everything between my thumb and forefinger,
Shooter in his prime,
Shoot sharp with words, sometimes,
Just in time round, Incredible gabby,
As like most things in life,
I love the garden that comes before everything else,
Call me a garden geek
Nature Walks, Photography, Training
Sometimes a bit whiny, but who is not there,
Inquisitive, No self-criticism,
Everything soft fore my ears, ear candy,
Reads the most part, everything that is written ...