Del. 2 ...Fortsättning på min story …

Som säkert många förstår så har jag tröttnat på låg prishälsovården av diabetes patienter typ2.
Jag har blivit nonchalerad på de olika hälsokontroller där jag går Ser att det är stor skillnad av vårt hälsotillstånd beroende på vart man  bor i landet.
har inte träffat någon läkare för min diabetes sedan 2014, utan den konversationen har distriktsköterskan skött. Så att bli uppdaterad av tredje part känns inte bra.


Ögon kontroller är viktiga och det har skötts bra för min del.

Går vart annat eller vart tredje år. Var nyligen och gjorde ögonbottenfotografering. Allt verkar bra för jag har inte hört något från någon av dem.

Fötterna är lika viktiga som ögonen, men här har det fuskats det så in i hoppsan. Själv har jag blivit kontrollerad två gånger på min sju år som diabetiker typ2.

Det finns nationella riktlinjer för oss diabetespatienter med  typ2, men sällan som de följs om jag nu får sälja hur jag har blivit bemött. De två gångerna har de kittlat och stuckit mig under fötterna för att se hur känslig jag varit. Då har det varit okey.
Men enligt nationella riktlinjerna så ska det ske minst en gång om året plus att man får tala med sin läkare också minst en gång om året, men så har inte skett för mig. Inte ens när jag bett att få tala men honom/henne.

Där står även att läsa om fötternas vård (fotteam) och får man rätt fotvård från början så behöver man inte fler amputationer. 

Där står även att läsa om egenvård och hjälp till självhjälp (egenvård) i grupp. Saknar också ett möte med en dietist.

Det hade jag när jag låg på sjukhuset då jag drabbades för sju år sedan. Därefter ingen som helst kontakt eller hjälp till att finna en som samarbetar med vårdcentralerna.

Har skrivit tidigare om Metformin som gav mig en mage som jag inte ens vill att min värsta ovän ska få.  Läser man i de nationella riktlinjerna som rekommenderar de  Metformin i första hand därefter annan form av tablett. Man blir mörkrädd för hur vi behandlas av vårdcentralerna idag.
Det kanske bara är jag som har dåligt förtroende för vårdcentralerna och hur de har behandlat mig. Man blir så ledsen när ingen tar en på allvar då man söker för sina besvär.


♥ Take care out there ... ღ

Inga kommentarer: