Dagar kommer och dagar går ...


Ibland händer det en massa olika saker i ens liv både roliga och sorgliga och vissa stunder ingenting. Julen har kommit och gått nyår likaså.
Var en snabb tur upp till Värmland för bouppteckningen efter min mor ett måste så man får ett avslut. Men varje dag finns min mor i mina tankar. På något hon sagt eller en liten pryl som jag sparat.

Det sorgliga är att mina två bröder har tagit fullständigt avstånd från mig. I och för sig hade de gjort det innan mor gick bort, det är väl deras fruar/sambos som inte vill hålla kontakten.
Ja, ja vissa saker kan man bara inte förstå. Trodde väl i min enfald att sorgen efter mor skulle knyta oss samman.

Snart bär det av till Värmland igen för en begravning, det är min kusins pappa som gått bort. Morbror L, han var väl inte min riktiga morbror utan gift med min moster, men vi kallade honom morbror L. Han var den bästa morbror, han var alltid med på alla barnens upptåg och man hade verkligen kul när man var där och hälsade på.

Sometimes a lot of different things in one's life, both funny and sad, and some moments nothing. Christmas has come and gone, the New Year as well.
Was a quick trip up to Värmland estate inventory after my mother a must so you get a clearance. But every day is my mother in my thoughts. Somehow, she said, or a little gadget that I have saved.

The sad part is that my two brothers have taken completely away from me. In and of themselves, they had done it before mother passed away, that's their wife / partner who does not want to stay in touch.
Yeah, yeah some things you can just do not understand. Did well in my simplicity that the mourning mother would tie us together.

Soon it's off to Värmland again for a funeral, it's my cousin's father who passed away. Uncle L, he was not my real uncle, but married to my aunt, but we called him Uncle L. He was the best uncle, he was always on all the children's antics and it was really fun when we were there on a visit.
Det var lite tankar från mig ...
♥ Take care out there ... ღ

Inga kommentarer: