Egenvårdsvecka på Tjörn 24 aug.


Fredagen kom och som allt har ett slut så även detta.
Tömmde rummen, packade våra väskor.

Vi hade ju en föreläsare kvar Ulla Tang som skulle tala om ”diabetesfoten” så vi samlade  oss i ”Humleboda” för det sista. Här gick hon igenom så mycket så mycket.
Hämtade info från hennes sida.
Fötterna ett problem för diabetiker
Risk för deformerade och såriga fötter är verkligheten för merparten av alla diabetiker. Ortopedteknik är specialist på hur man på bästa sätt kan förebygga, lindra och hjälpa patienter med så kallade riskfötter.
Riskfötter är ett begrepp som beskriver problemen med fötterna hos diabetiker. Känsel och blodcirkulation försämras i hög grad hos denna patientgrupp. Det ökar risken för skador på fötterna .

- 50 procent av alla diabetiker har känselbortfall, berättar Ulla Tang, . När man förlorar känseln i fötterna innebär det att man inte känner av tryck, sår och andra skador. Såren är ofta väldigt svårläkta om de lämnas obehandlade. Snabbt och effektivt omhändertagande är A och O.

Hjälpmedel anpassade för en riskfot är ofta skor och inlägg. Ortopedtekniska avdelningens uppdrag innebär att patientens fötter först undersöks grundligt, innan hjälpmedel diskuteras och provas ut. I undersökningen registreras om fötterna är deformerade eller känseln har försvunnit.

Högt på önskelistan står ett bättre samarbete mellan olika aktörer när det gäller diabetespatienter, där ett batteri med specialister samverkar runt den enskilde patienten såsom läkare, ortopedingenjörer, fotvårdare och fotterapeuter.
Helt enligt de nationella och regionala riktlinjenar och vårdprogram som finns för diabetesfoten, enligt Ulla Tang.

Varje patient med diabetes bör årligen få sina fötter undersökta och vid behov erbjudas fotvård, fotråd, inlägg och skor helt enligt våra regionala riktlinjer, anser Ulla Tang vidare.
- Då vinner vi mycket tid, lidande och pengar. Där är vi inte ännu, men frågan är prioriterad i vårdöverenskommelsen och det är så klart väldigt positivt, säger hon.
 
Efter lunch samlade vi oss för en slut summering och arrangören Monica ville gärna ha en skriftlig utvärdering från var och en av oss.

Monica som hade sammanstält programmet var späckat med massor av kuliga saker. Jag återkommer gärna till detta nästa år igen.


♥ Take care out there ... ღ

Inga kommentarer: